Behandeling ADHD met nicotinamide (vitamine B3)

  Veelgestelde vragen

  Wat houdt meedoen aan het onderzoek in ?

  Voor ouders: Als u uw kind mee laat doen aan het onderzoek, dan moeten beide ouders een toestemmingsformulier ondertekenen en terugsturen naar de VU. Vervolgens zult u een online vragenlijst over het gedrag van uw kind invullen en gedurende drie dagen voor uw kind een voedingsdagboek bijhouden. Het voedingsonderzoek is nodig om te onderzoeken hoeveel eiwitten uw kind binnen krijgt. Dit duurt bij elkaar maximaal een uur. Ook zult u gedurende 18 uur (buiten schooltijd) de urine van uw kind verzamelen in een fles die u van ons krijgt. Die fles kunt u daarna in een door ons verstrekte verpakking opsturen naar het laboratorium dat de urine gaat analyseren. De urineanalyse is nodig om te bepalen hoeveel eiwitten er uit het lichaam worden uitgescheiden. U ontvangt een beknopt verslag met de belangrijkste uitslagen van de testen die we bij uw kind afnemen. Zo kunt u meer inzicht verkrijgen in het functioneren van uw kind.

  Voor het kind:  Als uw kind twaalf jaar of ouder is, moet hij/zij ook een toestemmingsformulier ondertekenen om mee te doen aan het onderzoek. Uw kind zal eenmalig tijdens schooltijd op zijn/haar eigen school gedurende maximaal 2 uur een aantal (computer)taken doen en enkele vragenlijsten invullen die het gedrag van uw kind meten. Ook worden drie druppels bloed afgenomen middels een vingerprik (vergelijkbaar met de hielprik bij pasgeboren baby’s) en worden de lengte en gewicht van het kind gemeten. Het bloedonderzoek is nodig om naar de hoeveelheid eiwitten in het lichaam te kijken. Na afloop van het onderzoek krijgt het kind een actiwatch (een soort horloge) mee naar huis die drie dagen wordt gedragen om zijn/haar beweeglijkheid te meten. Als dank voor deelname aan het onderzoek ontvangt het kind een aardigheidje. Omdat we de kinderen op hun eigen school testen, hoeft u niet naar de VU te komen voor het onderzoek.


  Aan welke eisen moet een kind voldoen om mee te mogen doen aan het onderzoek?

  Aan dit onderzoek kunnen kinderen met de diagnose ADHD meedoen, die tussen de 6 en 13 jaar zijn en op de basisschool zitten in groep 3-8. Kinderen met elk subtype van ADHD (dus ook ADD, ADHD-I, ADHD-H en ADHD-C) mogen meedoen, net als kinderen die in combinatie met ADHD ook een andere diagnose hebben (zoals een autisme spectrumstoornis of een leerstoornis). We zullen voorafgaand aan deelname een screening doen om de diagnose van ADHD te bevestigen. Hiervoor gebruiken we een online vragenlijst en een telefonisch interview over het gedrag van uw kind. We vragen ook de leerkracht een online vragenlijst in te vullen.

  Aan het onderzoek kunnen geen kinderen meedoen die tijdens het testen metylfenidaat (bijvoorbeeld in de vorm van Ritalin) gebruiken. Het gedrag en functioneren van kinderen wordt namelijk beïnvloed door deze medicatie. Kinderen die metylfenidaat gebruiken, kunnen wel meedoen aan het onderzoek als ze voor een korte periode (4 dagen) stoppen met hun medicatie (één dag voorafgaand aan de testperiode en tijdens de drie dagen van testen). Een medicatiepauze wordt regelmatig door ouders ingezet, bijvoorbeeld om negatieve bijwerkingen te beperken. Het besluit om tijdelijk te stoppen met metylfenidaat voor het onderzoek wordt in overleg met de behandelende arts van uw kind genomen.


  Hoe verloopt de aanmelding?

  Indien u instemt met deelname van uw zoon of dochter het onderzoek, dan wordt u vriendelijk verzocht een toestemmingsformulier in te vullen, te ondertekenen en naar ons op te sturen. Het is belangrijk dat beide ouders het formulier ondertekenen, als beide ouders het gezag uitoefenen. Als uw kind 12 jaar of ouder is, dan moet hij/zij zelf ook een toestemmingsformulier tekenen. 

  Deelname aan het onderzoek is vrijwillig. Als uw kind om wat voor reden dan ook niet meer mee wil doen aan het onderzoek, mag het stoppen.


  Wat is het doel van dit onderzoek?

  Serotonine is een belangrijke boodschapperstof in de hersenen die betrokken is bij stemming, emotie en het beheersen van impulsen. Voor de aanmaak van serotonine is het eiwit tryptofaan nodig. Dopamine activeert gebieden in de hersenen die betrokken zijn bij aandacht en motivatie. Ook de aanmaak van dopamine is afhankelijk van de aanwezigheid van eiwitten in het lichaam. Dat zijn tyrosine en fenylalanine. Het doel van deze studie is om te onderzoeken of de voeding en vertering van tryptofaan, tyrosine en fenylalanine te maken hebben met het gedrag van kinderen met ADHD en met hun lichamelijke groei. We vermoeden dat kinderen met ADHD minder eiwitten binnen krijgen en/of een verstoorde vertering van eiwitten hebben en daardoor een verminderd functioneren van de hersenen hebben. Dit wordt dan zichtbaar in moeite op sociaal-emotioneel en schools gebied. Als de hoeveelheid eiwitten in het bloed en/of urine inderdaad verminderd is bij kinderen met ADHD, dan kunnen we verder onderzoek doen naar behandelmethoden in de vorm van voedingssupplementen.


  Wat zijn de voordelen van deelname aan dit onderzoek?

  De kinderen vinden het vaak leuk om individuele aandacht van een testjuf te krijgen en allerlei (computer)testjes te doen.

  U krijgt een beknopt verslag met de belangrijkste uitslagen van de testen, de bloedanalyse, de urineanalyse en het voedingsonderzoek. Zo kunt u meer inzicht verkrijgen in het functioneren van uw kind.

  Op deze manier kunt u bijdragen aan het onderzoek naar nieuwe behandelingen voor kinderen met ADHD.


  Zijn er nog risico’s verbonden aan het onderzoek?

  Deelname aan het onderzoek is niet schadelijk en daarom hebben we ontheffing gekregen van de verplichting om een verzekering af te sluiten.

  Wilt u graag een onafhankelijk advies over meedoen aan dit onderzoek, dan kunt u terecht bij een onafhankelijk arts. Een onafhankelijk arts is een arts die niet direct bij dit onderzoek betrokken is, maar hier wel veel van weet.


  Hoe zit het met de anonimiteit in dit onderzoek?

  Alle onderzoekers zijn verplicht om uiterst zorgvuldig om te gaan met de gegevens. Anderen hebben daarom geen inzage in de onderzoeksresultaten. De resultaten worden anoniem verwerkt door de naam van uw kind te vervangen voor een code. De testgegevens zijn alleen toegankelijk voor de onderzoekers. De naam van uw kind zal ook nooit in publicaties terug zijn te vinden, omdat we de resultaten op groepsniveau bespreken.


  Wordt er in de toekomst nog iets met de resultaten gedaan?

  We zijn in de toekomst wellicht benieuwd hoe het dan met uw kind gaat. U mag zelf beslissen of u het goed vindt dat we u over een paar jaar nog eens benaderen om mee te doen met onderzoek.


  Andere vragen

  Staat uw vraag er niet tussen? Stuur dan even een e-mail naar de onderzoekers.

  Brochure voor proefpersonen