Behandeling ADHD met nicotinamide (vitamine B3)

Gedachten achter het onderzoek

Er wordt al veel onderzoek gedaan naar ADHD, maar het is nog niet duidelijk wat nu de oorzaak hiervan is. Wij hebben het vermoeden dat bepaalde voedingsstoffen (essentiĆ«le eiwitten) onvoldoende aanwezig zijn in het lichaam van kinderen met ADHD. Deze eiwitten zijn bouwstenen voor neurotransmitters (boodschapperstoffen in de hersenen). Wij denken daarom dat een tekort aan eiwitten invloed heeft op het functioneren van het kind en een oorzaak is van ADHD-gedrag (moeite met concentratie, impulsief en hyperactief gedrag). 

Een tekort aan eiwitten in het lichaam kan komen door een tekort in de voeding of door een probleem in de vertering van de eiwitten. De Vrije Universiteit Amsterdam doet hier graag verder onderzoek naar, omdat dit inzicht de basis kan vormen voor onderzoek naar nieuwe behandelmethoden voor ADHD.

Groep 1: Referentiegroep

Wij hebben, op basis van eerdere onderzoeken, het sterke vermoeden dat de meeste kinderen met ADHD een tekort aan bepaalde eiwitten hebben en dat dit een oorzaak is van hun ADHD-gedrag. Om dit te onderzoeken, moeten we eerst goed weten hoe de voeding en vertering van eiwitten is bij kinderen in het algemeen (dus kinderen met of zonder ADHD). 

We hebben voor deze groep zoveel mogelijk verschillende kinderen nodig, omdat de groep een goede afspiegeling moet vormen van de maatschappij. 

Bij deze groep gaan we de volgende zaken onderzoeken a) de voeding, vertering en uitscheiding van eiwitten en b) het gedrag en functioneren van de kinderen. Klik hier voor de onderzoeksopzet.

 

Groep 2: Kinderen met ADHD

We gaan natuurlijk ook kijken hoe de voeding en vertering van eiwitten is bij kinderen met ADHD. Hiervoor hebben we een grote groep kinderen nodig die de diagnose ADHD hebben gekregen. Ook bij deze groep gaan we de volgende zaken onderzoeken: a) de voeding, vertering en uitscheiding van eiwitten en b) het gedrag en functioneren van de kinderen. 

Klik hier voor de onderzoeksopzet voor de groep kinderen met ADHD.

 

 

Welke voedingsstoffen?

In dit onderzoek zullen we kijken naar de inname en vertering van bepaalde eiwitten, namelijk de aminozuren tryptofaan, tyrosine en fenylalanine. Deze eiwitten zijn nodig voor de aanmaak van de neurotransmitters serotonine en dopamine, die een belangrijke rol spelen in de hersenen. 

Welke aspecten van gedrag en functioneren?

We gaan onderzoeken of de mate van eiwitten in het lichaam invloed heeft op het functioneren en gedrag van kinderen.

We kijken naar de volgende aspecten van gedrag en functioneren: ADHD-gedrag, symptomen van CD/ODD, neurocognitief functioneren, sociaal-emotioneel functioneren en schoolprestatie. We onderzoeken ook de lichamelijke groei van de kinderen.