Behandeling ADHD met nicotinamide (vitamine B3)

Klinische Neuropsychologie

De afdeling Klinische Neuropsychologie valt onder de Faculteit der Psychologie en Pedagogiek. Neuropsychologie is de studie die zich bezighoudt met de functies van het brein en de relatie daarvan met gedrag. Klinisch betekent in dit geval dat we ons richten op de stoornissen die zich kunnen voordoen in de relatie tussen hersenen en gedrag. Binnen de afdeling Klinische Neuropsychologie van de VU doen we onderzoek naar afwijkingen in de hersenen en de invloed hiervan op het gedrag van kinderen en volwassenen. Onze afdeling richt zich voornamelijk op dementie, ADHD en vroeggeboorte. De kennis die we met dit onderzoek opdoen, kunnen we gebruiken in de diagnostiek, prognostiek en behandeling van kinderen en volwassenen met een (vermeende) hersenaandoening.

De afdeling Klinische Neuropsychologie aan de VU wordt geleid door het afdelingshoofd, prof. dr. Erik Scherder. Verder bestaat de afdeling uit één hoogleraar, twee universitair hoofddocenten, twee universitair docenten, vier postdocs en ruim vijftien promovendi.

Voor meer informatie over de afdeling, klik hier.